Leiðsögn - Félag leiðsögumanna   •   Stórhöfði 29  •   Sími/Tel:  (+354) 588 8670  •  info@touristguide.is

Skrifstofan er opin frá kl. 13 - 16 mán.-fim. Lokað á föstudögum / Opening hours Mon-Thu: 1 pm-4 pm. Fri closed.

25
Ágúst

Vinnuréttindi þín / Know your rights

(English below)

Af gefnu tilefni brýnir Leiðsögn eftirfarandi fyrir öllum leiðsögumönnum:

Kjarasamningar kveða á um lágmarkslaun í landinu og skv. lögum er ráðningarsamningur sem inniheldur lakari rétt launafólks en þar segir, ógildur.

Í lögum um starfskjör launafólks segir í 1. gr.: „Laun og önnur starfskjör, sem aðildarsamtök vinnumarkaðarins semja um, skulu vera lágmarkskjör, óháð kyni, þjóðerni eða ráðningartíma fyrir alla launamenn í viðkomandi starfsgrein á svæði því er samningurinn tekur til. Samningar einstakra launamanna og atvinnurekenda um lakari kjör en hinir almennu kjarasamningar ákveða skulu ógildir.“ 

Afar mikilvægt er að leiðsögumenn þekki sinn rétt og því vill Leiðsögn brýna fyrir öllum í stéttinni að kynna sér vel gildandi kjarasamninga og/eða leita ráðgjafar hjá félaginu - áður en skrifað er undir ráðningarsamning eða lagt er af stað í ferð. Mun einfaldara er að leiðrétta launakjör áður en ráðningarsamband hefst fremur en eftir að ráðningarsambandi eða ferð lýkur. Munnlegir ráðningarsamningar eru jafngildir skriflegum samningum.

Kynntu þér réttindi þín á vefsíðu ASÍ.

---

Know your rights

For a given reason Leiðsögn points out the following to all guides in Iceland: 

Collective agreements stipulate the minimum wages in the country 

According to the law, an employment contract that contains lower wages or fewer rights for employees - is invalid.

The law on working conditions for employees, Article 1 states: "Wages and other working conditions, which the member organizations of the labor market agree on, shall be the minimum wage, regardless of gender, nationality or length of employment for all employees in the relevant profession in the area covered by the agreement. Agreements between individual employees and employers for lower terms than those determined by the general collective agreements shall be invalid."

It is essential that guides know their rights, and therefore Leiðsögn wants to urge everyone in the profession to familiarize themselves with the applicable collective agreements and/or seek advice with us before signing an employment contract or setting off on a trip. It is much simpler to correct the salary before the employment relationship begins rather than after a  tour. Oral employment contracts are equivalent to written contracts.

Check out your rights in Iceland at ASÍ website - information in 10 languages.

 

 

09
Ágúst

Endurmenntunarsjóður - ágúst úthlutun / Educational fund - deadline for application

Kæru félagsmenn Leiðsagnar.

 

Næsti fundur Endurmenntunarsjóðs Leiðsagnar verður haldinn í ágúst.

Umsóknir í sjóðinn þurfa að berast skrifstofu Leiðsagnar fyrir 15. ágúst.

Sótt er um styrki á heimasíðu Leiðsagnar og kvittanir fyrir útlögðum kostnaði settar í viðhengi með umsókninni.

Hér er krækja á umsóknareyðublaðið: https://www.touristguide.is/index.php/umsokn-ur-endurmenntunarsjodhi

Kvittanir fyrir útlögðum kostnaði þurfa að fylgja umsókn í viðhengi.

Styrkveiting byggir á iðgjöldum af launum greiddum í Endurmenntunarsjóð Leiðsagnar og er framlag atvinnurekenda skv. kjarasamningum (gr. 10.3).

Reglugerð Endurmenntunarsjóðs: https://www.touristguide.is/images/SAMYKKT__Aalfundi_2023_Regluger-Endurmenntunarsjs-2023.pdf

In English

 

Dear members of Leiðsögn.

Next meeting of the Educational fund of Leiðsögn will be held in August. All applications have to be submitted before August 15th.

Applications are submitted here: https://www.touristguide.is/index.php/umsokn-ur-endurmenntunarsjodhi

Invoices have to be attached to the application.

Allocations are based on legal fees paid of wages to Leiðsögn by employers in accordance with the Collective Agreement (art. 10.3).

Með kveðju!

Endurmenntunarsjóður Leiðsagnar

11
Júlí

Starfs- og siðareglur stjórnar Leiðsagnar

 

Nýkjörin stjórn Leiðsagnar er að vinna í því að setja sér starfs- og siðareglur.

Fyrsti liður í því var að setja starfsreglur varðandi fundargerðir og fundarritun og var sá liður samþykktur einróma í stjórn þ. 24. maí sl.

 

Fundargerðir/ - fundarritun. Samþykkt í stjórn 24. maí, 2023.

  1. Ritari stjórnar er ábyrgur fyrir að fundargerð sé skráð í samræmi við ákvarðanir fundar.

  2. Fundarritari er jafnframt ábyrgur fyrir skjalavörslu fundargerðanna.

  3. Tilgangur fundargerða er að skrá niður kjarnann í umfjöllun og ákvörðunum um dagskrárefni, aðallega þó skjalfesta hvaða ákvarðanir eru teknar, hvaða verkefnum er deilt út og hverjir eru ábyrgðaraðilar þeirra verkefnaLeitast skal við að ljúka fundargerð í lok fundar og skal hún lesin upp og samþykkt formlega.

  4. Náist ekki að ganga frá fundargerð í lok fundar skal hún send til stjórnarmanna innan sólarhrings og hafa stjórnarmenn þá tvo daga til að gera athugasemdir.

  5. Stjórnarmenn sem óska eftir bókun við einstaka dagskrárlið á fundinuum, en treysta sér ekki til að ganga frá bókun á staðnum, geta fengið frest í sólarhring frá fundarlokum, til að ganga frá henni, sé þess óskað á stjórnarfundi.

 

 

06
Júlí

Sumarlokun skrifstofu / Summer Holiday Closing Notice

Skrifstofa Leiðsagnar er lokuð í júlí vegna sumarleyfa og opnar aftur þriðjudaginn 1. ágúst nk.

Ef þú telur þig eiga brýnt erindi við félagið á meðan lokun stendur, er hægt að senda tölvupóst á netfangið: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eða vegna kjaramála á netfangið: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

The office of Leiðsögn is closed for a summer vacation in July and will open Tuesday, August 1st again. 

If you have an urgent matter that cannot wait until we open the office again, you can send an email to: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or to the Remuneration Committee: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Kveðja/Best regards,

Leiðsögn – Félag leiðsögumanna / Tourist Guide Association

05
Júlí

Leiðbeiningar og fræðsla fyrir leiðsögumenn á ferð um Þeistareyki

Fréttatilkynning frá Landsvirkjun:

Kæri leiðsögumaður.

Nú standa yfir framkvæmdir í tengslum við fyrirhugaða stækkun Þeistareykjastöðvar.
Þar til hægt er að vernda svæðið og tryggja öryggi gesta með uppbyggingu gönguleiða
og palla á jarðhitasvæðinu beina Landsvirkjun og Þingeyjarsveit þeim tilmælum til leiðsögumanna að hleypa ekki gestum út úr rútum við hverasvæðið. Í stað þess er tilvalið að stoppa við listaverk Landsvirkjunar, „Römmuð sýn“, þar sem er að finna upplýsingaskilti um svæðið og góða aðstöðu fyrir rútur. Þaðan sést Þeistareykjastöð vel og þar er hægt að fræða gesti um starfsemi hennar. Þegar keyrt er eftir Þeistareykjavegi er hægt að upplýsa gesti um framkvæmdir, enda er þar gott útsýni að jarðbornum.

Felagsskirteinti 2023. Þeir felagsmenn Leiðsagnar sem ekki hafa fengið sent plast felagsskirteini fyrir arið 2023 fa það sent innan manaðar fra dagsetningu umsoknar. Vinsamlegast sendið post a infotourist guid 3

Á Þeistareykjum rekur Landsvirkjun 90 MW jarðvarmastöð þar sem jarðhiti er nýttur til að vinna rafmagn.
Stöðin var fyrst gangsett árið 2017 og er nýjasta jarðvarmastöð Landsvirkjunar.

 

Um nokkurt skeið hefur verið unnið að undirbúningi að því að stækka Þeistareykjastöð í 135 MW með því að bæta við þriðju 45 MW vélasamstæðunni.

Í tengslum við þessar fyrirætlanir standa yfir þó nokkrar framkvæmdir á svæðinu sumarið 2023. Þar ber helst að nefna borun tveggja rannsóknarhola. Þetta eru fyrstu boranir á svæðinu síðan stöðin var gangsett árið 2017. Rannsóknarholurnar verða hvor um sig um 2.800 m langar og verða þær báðar boraðar skáhallt undir Bæjarfjall. Þær holur sem hafa nú þegar verið boraðar þannig hafa reynst mjög gjöfular vinnsluholur.

Markmiðið með þessum borunum er að kanna háhitasvæðið og ef vel tekst til er gert ráð fyrir að holurnar verði tengdar virkjuninni í framtíðinni. Áætlað er að borunum verði lokið um miðjan september.

Borinn sem notaður er til verksins er sérstakur að því leyti að rafmagnið sem knýr hann
er ekki framleitt með dísilvélum, heldur kemur það beint frá Þeistareykjastöð. Er þetta
í fyrsta skipti sem borað er eftir jarðhita á Norðausturlandi með þeim hætti, sem gerir okkur kleift að losa mun minna af gróðurhúsalofttegundum vegna verkefnisins en ella.

Aðkomuleiðir voru bættar verulega í tengslum við byggingu Þeistareykjavirkjunar og
því má gera ráð fyrir meiri umferð um svæðið en áður. Þessari auknu umferð fylgja áskoranir, enda er öryggi gesta við jarðhitasvæðið ekki tryggt við núverandi aðstæður, auk þess sem það er afar viðkvæmt og þolir ekki mikinn átroðning. Um þessar mundir er í gangi vinna
við gerð deiliskipulags fyrir svæðið, þar sem markmiðið er að byggja upp góða og örugga aðstöðu fyrir ferðamenn.

 listaverk                     

 

 

 

 

Listaverkið sjálft er eftir arkitektinn Jón Grétar Ólafsson og samanstendur af fjórum stálrömmum sem vísa í höfuðáttirnar. Listaverkið er byggt upp þannig að vegfarendur geti upplifað umhverfið hver með sínum hætti í gegnum og á milli stálrammanna. Innan rammanna er líkan af Íslandi gert úr náttúrulegum stuðlum sem eru misháir og tekur hæðin mið af hæð fjalla og fjallgarða. Upp úr Íslandi rísa járnsúlur sem táknmyndir jarðhitans sem býr þar undir. Sverari súlurnar sýna staðsetningu háhitasvæða en þær grennri tákna lághitasvæði.

   

Við bjóðum ykkur velkomin á Þeistareyki og vonum að þið njótið heimsóknarinnar með hagsmuni náttúrunnar og öryggi að leiðarljósi.

Landsvirkjun.

 

28
Júní

Fréttabréf Leiðsagnar

Er netfang þitt skráð hjá Leiðsögn?  / Is your e-mail address registered with Leiðsögn?

Fréttabréf Leiðsagnar var nýverið sent út til allra félagsmanna Leiðsagnar. Hafir þú ekki fengið tölvupóst með fréttum nú í júní, gæti verið að við séum ekki með netfangið þitt? Það gerist þó á bestu bæjum að fréttapóstar lendi í ruslpóstinum. Ef þú ert ekki á netfangalista okkar getur þú sent okkur póst og beðið um að fara á fréttalistann:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

If not you can send us an e-mail and let us know that you would like to receive news occasionally from us: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Leiðsögn´s newsletter has reently been sent out to all members of the union in June. If you haven't received an email, maybe we don't have your email address. However, it happens that newsletters end up in spam, check it out.

Þú getur smellt hér á myndina ef þú vilt lesa fréttir í júnímánuði.

If you click the image you can read the latest news from Leiðsögn.

2

Style Switcher
Layout Style
Predefined Colors
Background Image