FRÉTTIR

22. febrúar 2019

Fróðlegur fræðslufundur um fornar hafnir og útver

Fimmtudagskvöldið 21. febrúar var boðið upp á fræðslufund í máli og myndum um fornar hafnir og útver. Karl Jeppesen lektor við KHÍ og myndasmiður greindi þar frá efni veglegrar bókar sinnar um þetta efni, en hann hefur farið um landið, ljósmyndað og safnað efni um rúmlega 150 útver. Þrátt fyrir risjótt veður og skruggugang sóttu rúmlega 20 manns fundinn sem þótti mjög fróðlegur.

Lesa meira »
22. febrúar 2019

Vefkönnun

Stjórn Vatnajökulsþjóðgarðs vinnur að mótun atvinnustefnu og vill tryggja að tekið sé tillit til sjónarmiða hagsmunaaðila. Félagsmenn eru hvattir til að taka þátt í vefkönnum um málið sem er á vef þjóðgarðsins. https://www.surveymonkey.com/r/9CR9GB3

Lesa meira »
21. febrúar 2019

Alþjóðadagur leiðsögumanna 2019

Alþjóðadagur leiðsögumanna er haldinn 21. febrúar ár hvert að frumkvæði Alþjóðasamtaka félaga leiðsögumanna (WFGTA). Á þeim degi er lögð áhersla á að kynna starf leiðsögumanna, eðli og inntak leiðsögustarfsins og stöðu starfsstéttarinnar í hverju landi um sig.

Leiðsögumenn á Íslandi hafa haft með sér skipulagt félagsstarf síðan 1972, þegar stofnað var Félag íslenskra leiðsögumanna, nú Leiðsögn – stéttarfélag leiðsögumanna. Ferðaþjónustan hefur breyst mikið á þeim tíma og leiðsögnin líka, en meginmarkmið félagsins hefur alla tíð verið tvíþætt – að efla menntun og starfsundirbúning leiðsögumanna og gæta hagsmuna þeirra í hvívetna.

Leiðsögumaðurinn segir frá og túlkar landið, sem ferðast er um og náttúru þess, hann greinir frá þjóðinni sem þar býr og sögu hennar og menningu. Hann glæðir áhuga og skilning ferðamannsins á sérstöðu áfangastaða þeirra og stuðlar að verndun náttúrunnar. En leiðsögumaðurinn tryggir líka öryggi ferðamannanna, hann sér til þess að þeim sé ekki stefnt í hættu og hann veit hvernig bregðast skal við óhöppum. Gæði og öryggi eru megininntak góðrar leiðsagnar.

Leiðsögumaðurinn er einatt sá einstaklingur, sem hinn erlendi ferðamaður kynnist best í heimsókn sinni til Íslands og leiðsögumaðurinn mótar því að verulegu leyti upplifun ferðamannsins af landi og þjóð. Það skiptir því verulegu máli að leiðsögumaðurinn sé vel menntaður fulltrúi lands og þjóðar. Leiðsögn er fag, sem máli skiptir að menn hafi vel á valdi sínu því segja má að hver leiðsögumaður sé sendiherra Íslands gagnvart erlendum gestum okkar. Það er heiðursverkefni, sem leiðsögumenn taka alvarlega.

Það er undir faglegri og góðri leiðsögn komið hvaða upplifun erlendir ferðamenn taka með sér héðan og hvort þeir kjósi að koma aftur. Víðast erlendis eru þjóðgarðar markvisst notaðir til kynningar á sögu, náttúru og menningu viðkomandi lands og áhersla lögð á að sú kynning sé í höndum fagmenntaðra aðila sem auk þess eiga að gætra viðkvæmrar nattúru á þessum svæðum. Hér á landi er því ekki svo farið. Það ætti þó að vera einfalt í framkvæmd með því að gera það að skilyrði að þegar seldar eru hópferðir í þjóðgarða þá skuli ferðin vera undir leiðsögn fagmenntað og staðkunnugs leiðsögumanns.

Leiðsögn – stéttarfélag leiðsögumanna – hefur unnið að því á undanförnum árum að íslensk yfirvöld innleiði þann staðal um menntun leiðsögumanna (ÍST EN 15565:2008) sem Evrópska staðalráðið hefur tekið saman og viðurkenndur var af íslenskum yfirvöldum fyrir áratug. Miklu skiptir að menntun í leiðsögn taki einnig til öryggis, umhverfisverndar og sérstöðu íslenskrar náttúru og er það markmið Leiðsagnar að svo verði.

Á þessu ári, 2019, eru blikur á lofti í íslenskri ferðaþjónustu. Ferðaþjónustan tekur örum breytingum, kjarasamningar eru lausir og samningaviðræður í gangi. Miklu skiptir að allir sem hagsmuna hafa að gæta vandi til verka og taki höndum saman til að ferðaþjónusta hér á landi eigi farsæla framtíð fyrir höndum. Það gerist ekki nema unnið sé af metnaði og þess gætt að gæði, fagmennska og öryggi sé höfð að leiðarljósi.

Leiðsögn – stéttarfélag leiðsögumanna – leggur sitt af mörkum til þess og treystir því að ferðaþjónustufyrirtæki og yfirvöld geri það líka.

Indriði H. Þorláksson, formaður Leiðsagnar - stéttarfélags leiðsögumanna

Lesa meira »
19. febrúar 2019

Atvinnustefna fyrir Vatnajökulsþjóðgarð

Samráð um mótun atvinnustefnu fyrir Vatnajökulsþjóðgarð

Vatnajökulsþjóðgarði hefur frá upphafi verið ætlað að styrkja byggð og atvinnustarfsemi í nágrenni þjóðgarðsins, m.a. með því að hvetja til sjálfbærrar nýtingar gæða svæðisins en sérstakt ákvæði þess efnis kom inn í lög um þjóðgarðinn við breytingu árið 2016.

Stjórn þjóðgarðsins vinnur nú að mótun atvinnustefnu og vill tryggja að tekið sé tillit til sjónarmiða hagsmunaaðila við mótun hennar, samhliða vernd þjóðgarðsins.

Lögð er áhersla á að eiga gott samstarf við alla þá sem nýta þjóðgarðinn beint eða óbeint til atvinnusköpunar. Þeim og öðrum sem áhuga hafa er boðið til samráðsfunda þar sem efnisatriði atvinnustefnunnar verða rædd.

Fundir verða haldnir á öllum rekstrarsvæðum þjóðgarðsins, auk þess sem haldinn verður einn fundur í Reykjavík. Að auki verður boðið upp á vefkönnun þar sem leitað er eftir sjónarmiðum um sömu efni og tekin verða til umræðu á samráðsfundum. Nánari upplýsingar um samráðsfundina og vefkönnunina er að finna á vef þjóðgarðsins, https://www.vatnajokulsthjodgardur.is/is/um-thjodgardinn/samrad-um-atvinnustefnu. Vefkönnunin verður opin frá 21. febrúar til 7. mars.

Samráðsfundir verða haldnir sem hér segir:

Reykjavík, Hótel Natura við Nauthólsveg, 21. febrúar kl. 15-17

Húsavík, Fosshóteli, 5. mars kl. 15-17

Egilsstöðum, Hótel Héraði, 28. febrúar kl. 16-18

Smyrlabjörgum, 25. febrúar kl. 15 -17

Vík í Mýrdal, Kötlusetri, 27. febrúar kl. 15-17

Lesa meira »

Viðburðadagatal