Leiðsögn - Félag leiðsögumanna   •   Stórhöfði 29  •   Sími/Tel:  (+354) 588 8670  •  info@touristguide.is

Skrifstofan er opin frá kl. 13 - 16 mán.-fim. Lokað á föstudögum / Opening hours Mon-Thu: 1 pm-4 pm. Fri closed.

26
Júní

Hefðbundið skírteini og skjöldur á bið

Stjórn Leiðsagnar samþykkti þ. 25. maí sl. tillögu formanns um að útdeiling skjaldarins og plastskírteinis með auðkenninu ,,Certified guide" yrði sett á bið. Tillagan er tilkomin vegna þess að enginn þeirra skóla sem bjóða leiðsögunám hafa fengið námskrár sínar staðfestar af menntayfirvöldum, en líkt og aðrar námskrár framhaldsskóla féll námskrá leiðsögunáms frá árinu 2004 úr gildi árið 2011. Því er það mat stjórn Leiðsagnar að félaginu sé ekki stætt á því að útdeila skírteini með yfirskriftinni ,,certified guide", slíkt tilheyri fortíðinni þegar félagið og fræðsluaðilinn voru einn og hinn sami. 

 

 tourist guide

Skjöldurinn fallegi er eign Leiðsagnar og hefur fylgt félaginu í áratugi. Útdeilingu skjaldarins til einstakra félagsmanna ásamt plastskírteini (,,certified guide") er nú komin á bið hjá félaginu á meðan verið er að greiða úr menntamálum leiðsögumanna.

 

 

Stjórnvöld hafa þegar staðfest að námskrá frá árinu 2004 er ekki gild

Í maí 2016 staðfestu menntayfirvöld það við Leiðsögn að eldri námskrár skóla sem sinna námi leiðsögumanna eru ekki lengur í gildi. Í svarbréfi til félagsins frá 16. maí, 2016 segir m.a.:

„Með birtingu auglýsingar nr. 674/2011 í B-deild Stjórnartíðinda 16. maí 2011 tók gildi ný aðalnámskrá framhaldsskóla, sem skyldi koma til framkvæmda í skólum frá og með skólaárinu 2011–2012 eftir því sem við yrði komið og koma til framkvæmda að fullu eigi síðar en 1. ágúst 2015. Samkvæmt auglýsingunni var eldri aðalnámskrá framhaldsskóla nr. 138/2004 felld úr gildi. Með því er litið svo á að allar námsbrautalýsingar sem áttu sér stoð í aðalnámskrá frá 2004 hafi einnig fallið úr gildi frá sama tíma.“

Því eru nú tólf ár liðin frá því að eldri námskrá féll úr gildi og síðan þá hefur enginn fræðsluaðili sem sinnir leiðsögunámi hérlendis því kennt eftir gildri námsskrá sem staðfest er af menntayfirvöldum. Á þessari staðreynd byggir ofangreind ákvörðun stjórnar, með að setja skírteini sem á stendur ,,certified guide" á bið enda fer félagið ekki með dagskrárvald í menntamálum landsins.

 

Evrópustaðallinn

Við staðfestingu námskrárbrauta um leiðsögunám leggur menntamálaráðuneytið nú til grundvallar evrópskan staðal (ÍST EN15565:2008) um lágmarksmenntun leiðsögumanna í Evrópu. Síðustu misseri hefur vinna farið fram í starfshópum skipuðum af ráðuneytinu. Ber þar að geta tillögur starfshóps sem skilaði af sér skýrslu árið 2021 en þar er farið í þau námsmarkmið sem samræmast og uppfylla viðmiðanir Evrópustaðalsins.  Einnig hefur annar starfshópur á vegum ráðuneytisins nýverið skilað af sér starfslýsingu um almenna leiðsögn sem nýverið var samþykkt af starfsgreinasambandinu. 

Því má segja að farið er að sjást til lands í að menntayfirvöld geti farið að votta námskrár allra þeirra fræðsluaðila sem að námi leiðsögumanna koma. Hins vegar er það að sjálfsögðu undir skólunum sjálfum komið að senda námskrár sínar inn til ráðuneytisins og fá þær staðfestar.

 

Öllum félagsmönnum gefst nú kostur á plastskírteini

Leiðsögn hefur sent öllum félagsmönnum stafrænt félagsskírteini fyrir árið 2023. Þrátt fyrir að félagið hafi sett hið hefðbundna plastskírteini með ,,certified guide" vottun á bið hefur stjórn ákveðið að bjóða öllum þeim félagsmönnum sem þess óska að fá sent plastskírteini vegna félagsaðilar árið 2023. Þetta kemur einkum til vegna eftirspurnar eftir slíku skírteini enda fjöldi leiðsögumanna sem nota þau við að auðkenna sig í starfi. Í stað ,,certified guide" vottunar mun standa á skírteininu ,,félagi í Leiðsögn - Félagi leiðsögumanna / Member of Leiðsögn - Tourist guide union."

Innan skamms mun öllum félagsmönnum, sem ekki hafa þegar fengð plastskírteini sent á árinu, gefast kostur á að fá send skírteini vegna félagsaðildar á árinu 2023. Einnig mun félagsmönnum bjóðast að kaupa vasa utan um skírteinið og hálsband þannig að hægt sé að hafa það um hálsinn. Berast mun tölvupóstur til allra félaga næstu daga vegna þessa.

Leiðsögn minnir á stafræna skírteinið sem allir félagsmenn eiga þegar að hafa fengið sent á árinu 2023.

jff      

14
Maí

Umsagnir um starfslýsingu leiðsögumanna – framlengdur frestur til 30. maí

Umsagnir um starfslýsingu leiðsögumanna – framlengdur frestur til 30. maí

Starfshópurinn þakkar innsendar ábendingar um það sem betur má fara. Á fundi starfshópsins í dag var samþykkt að lengja umsagnarfrest til 30. maí nk. kl 18.00. Efnislegar tillögur óskast sendar í netfang This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Starfshópur á vegum Menntamálastofnunar hefur í umboði ráðherra yfirfarið og gert tillögu að starfslýsingu leiðsögumanna við almenna leiðsögn.  Hefur hópurinn nú einróma samþykkt drög til útsendingar og umsagnar meðal hagaðila og fylgja þau drög að hér að neðan.
 
Að lokinni samþykkt verður starfslýsingin forsenduskjal við yfirferð námsskráa og þar með undirbúning raunfærnimats leiðsögumanna.
 
Þeir félagsmenn sem óska eftir að leggja fram viðbótar- eða breytingatillögur við neðangreind drög starfshópsins eru vinsamlega beðnir að senda þær fyrir kl 20:00 þann 30. maí nk. á tölvupósti HÉR þannig að hægt verði að leggja þær fram tímanlega fyrir fund starfshópsins. 

Starfshóp Menntamálastofnunar skipa, auk fulltrúa Leiðsagnar/Félags ökuleiðsögumanna, fulltrúar frá SAF, Hæfnisetri ferðaþjónustunnar, Leiðsöguskóla Íslands (MK), Framhaldsskóla Austur-Skaftafellssýslu og Háskólans á Akureyri. 
 
 
Neðangreind drög voru samþykkt einróma af fulltrúum starfshópsins og eru hér með send út til umsagnar í bakland þeirra sem eiga fulltrúa í starfshópnum.
 
SENDA SKAL TILLÖGU/-R AÐ BREYTINGUM FYRIR 30. MAÍ NK. KL. 20 Á FULLTRÚA LEIÐSAGNAR Í STARFSHÓPNUM HÉR
 
---------------------- UPPHAF STARFSLÝSINGAR ----------------------
 
 
DRÖG - STARFSLÝSING LEIÐSÖGUMANNA (ALMENN LEIÐSÖGN)
(Sbr. starfslýsingar og hæfnikröfur annarra starf hér)
 
 • Leiðsögumaður útfærir ferðir og ferðatilhögun í samræmi við dagskrá eða áætlanir ferðaskipuleggjenda og hefur þarfir og markmið hópsins í fyrirrúmi.
 • Hann veitir ferðamönnum leiðsögn á íslensku eða erlendum tungumálum og miðlar upplýsingum um land og þjóð. 
 • Leiðsögumaður leggur sig fram við að leiðbeina fólki um að ganga vel um landið og er fyrirmynd þegar kemur að umhverfisvernd.
 • Leiðsögumaður reynir af fremsta megni að tryggja öryggi farþega sinna og getur veitt fyrstu hjálp. Hann getur leitt hóp og hefur getu til að bregðast við óvæntum breytingum á aðstæðum og eða í vinnuumhverfi. 
 • Leiðsögumaður vinnur í samræmi við gæðastefnu og siðareglur ferðaskipuleggjanda hverju sinni. Hann gætir þess að náttúru- og menningarminjar verði ekki fyrir skemmdum af völdum ferðamanna.

Hæfnikröfur leiðsögumanna taka mið af Evrópustaðlinum ÍST EN 15565:2008.
 
Hæfnikröfur
Leiðsögumaður:

Öryggi
 • Þekkir áhættu og orsakir slysa í ferðalögum og nýtir öryggisvarnir og leiðir til að fyrirbyggja óhöpp.
 • Upplýsir ferðamenn um viðeigandi öryggisatriði og hættur.

Náttúra
 • Leggur sig fram við að vernda náttúru- og menningarminjar.
 • Þekkir lög og reglugerðir um náttúruvernd.
 • Leggur sig fram um að ferðast án ummerkja með ferðamenn.
 • Stuðlar að og hefur skilning á mikilvægi sjálfbærni í ferðaþjónustu.

Hæfni og færni
 • Útfærir og fer fyrir hópi ferðamanna um Ísland, veitir ferðamönnum leiðsögn og túlkar fyrir
  gestum menningarlegar og náttúrulegar minjar og umhverfi.
 • Er fær um að segja frá náttúru og landafræði Íslands, þar með talið myndun og mótun landsins, lífríki og vistfræði lands og sjávar.
 • Getur sagt frá sögu, menningu og atvinnulífi landsins og íslensku þjóðlífi í fortíð og nútíð.
 • Hefur haldgóða þekkingu á íslenskum ferðamannastöðum, afþreyingu og þjónustu.
 • Tryggir að réttar og viðeigandi upplýsingar séu veittar ferðamönnum.
 • Er fær um að miðla upplýsingum og koma mikilvægum upplýsingum til ferðamanna á skiljanlegan og innihaldsríkan hátt.
 • Getur átt samskipti og tjáð sig á íslensku og/eða ensku skv. B2.
 • Getur leiðsagt á tungumáli á stigi C1 skv. samevrópska tungumálarammanum.
 • Viðheldur færni, hæfni og þekkingu til að sinna starfinu.
 
Samskipti og þjónusta
 • Þekkir lög og reglugerðir er varða störf leiðsögumanna.
 • Þekkir réttindi neytenda.
 • Þekkir mörk sín og hæfni og tekur meðvitaðar ákvarðanir um að stofna hvorki sér né öðrum í hættu.
 • Leitar upplýsinga þegar nauðsyn ber til.
 • Leitar til fagaðila þegar þörf er á eða kemur að sérhæfðum ferðum.
 • Tekur tillit til mismunandi menningarlegs bakgrunns ferðamanna hverju sinni.
 • Sýnir þjónustulund og heiðarleika í samskiptum.
 • Sýnir fagmennsku og starfar í samræmi við siðareglur greinarinnar sem og vinnustaðarins.
 • Tekur frumkvæði þegar nauðsyn ber til, tekur sjálfstæðar ákvarðanir og bregst með faglegum hætti við óvæntum aðstæðum og uppákomum.

Til athugunar:
hópstjórn
talar jákvætt um land og þjóð
gætir hagsmuna atvinnurekenda og farþega og á í góðum samskiptum við samstarfsaðila
 
-------ENDIR STARFSLÝSINGAR------
 
Athugasemdir og breytingatillögur sendist til fulltrúa Leiðsagnar í starfshópnum HÉR eða á This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
04
Maí

Kveðja frá Jónu Fanneyju, nýkjörnum formanni Leiðsagnar

JFF web

Kæru félagar.

Á aðalfundi Félags leiðsögumanna í gærkveldi var ég kosinn formaður félagsins. Af alhug þakka ég öllum þeim studdu mig í þetta ábyrgðamikla embætti.

Skipstjórinn í brúnni mun þó aldrei njóta aflasældar nema áhöfnin innanborðs sé skipuð kappsömu, traustu og hörkuduglegu fólki. Og það er sannarlega mikill fengur af því góða fólki sem kosið var í stjórn Leiðsagnar og aðrar trúnaðarstöður.

Stjórn Leiðsagnar skipa nú, auk mín, eftirtaldir aðilar:

Aðalstjórn:

Dóra Magnúsdóttir

Guðný Margrét Emilsdóttir

Snorri Steinn Sigurðsson

Leifur Björnsson

Varastjórn:

Hallfríður Þórarinsdóttir

Halldór Kolbeins

Sigurður Albert Guðmundsson

Jóhanna Magnúsdóttir

 

Um leið og við komumst nær lyklaborði og heimasíðu Leiðsagnar mun einnig allt það góða fólk sem kosið var í aðrar trúnaðarstöður leiðsagnar kynnt til leiks.

Þá ber ekki síst að þakka fráfarandi stjórn sem sinnt hefur ötulu og óeigingjörnu starfi undanfarin ár í þágu okkar félagsmanna. Ég met störf þessa fólk mikils, þótt hugmyndafræði okkar varðandi Félag leiðsögumanna, stefna og markmið gætu verið ólík.

Ég gantaðist við fráfarandi formann á fundinum í gær að nú væri ég tekin við keflinu sem ,,óvinsæli gaffallinn í skúffunni”, því ósjaldan sætir fólkið sem er í eldlínunni gagnrýni. Stundum á sú gagnrýni rétt á sér, en langoftast er hún óréttmæt.

Sjálf met ég það mikils að fá að vita hvað við í stjórn getum gert betur, fremur en gagnrýni á störf okkar fari eingöngu fram á kaffistofunni á Geysi  

Mér finnst mikilvægt að fram komi að afar mjótt var á munum okkar Friðriks Rafnssonar í formannskjörinu. Aðeins tvö atkvæði skildu á milli. Sú niðurstaða sýnir vel að fjöldi félagsmanna hefur verið mjög ánægður með störf Friðriks sl. tvö ár.

En eins og gamall samstarfsfélagi minn orðaði það svo oft; ,,Helvítis lýðræðið alltaf að þvælast fyrir.”

Í spjalli okkar Friðriks eftir fundinn sýndi hann mér mikla velvild, bauð fram aðstoð sýna og upplýsingar ef á þarf að halda. Það finnst mér virðingarvert og sýna hans innri mann. Hafi hann þökk fyrir!

Eins og ég hef bent á, á kynningarsíðu minni fyrir framboð mitt, eru það einkum þrjú veigamikil atriði sem ég mun leggja höfuðáherslu á í komandi stjórnarsamstarfi:

 •  Leiðrétting launa leiðsögumanna í komandi kjarasamningum
 •  Sameining og samstaða allra leiðsögumanna sem starfa hérlendis
 •  Mótun skilvirkrar framtíðarsýnar Félags leiðsögumanna með félagsmönnum

Nýkjörin stjórn er full eldmóðs. Við ætlum að efla upplýsingaflæði til félagsmanna til muna, m.a. með því að senda reglulega út rafrænt fréttabréf.

En án stuðnings og þátttöku grasrótarinnar erum við lítils megnug, félagið okkar þarf fleiri hendur og raddir upp á dekk. Því vona ég að heyra sem mest frá ykkur og býð ykkur velkomin á skrifstofu félagsins til skrafs og ráðagerða.

Að því sögðu fer ég á ljóðrænur nóturnar hér í lokin og leyfi stórskáldinu Einari Ben að eiga siðasta orðið með einni línu úr kvæði hans Fákum: ,,maðurinn einn er ei nema hálfur, með öðrum er hann meiri en hann sjálfur.”

STÖNDUM SAMAN!

VÖXUM SAMAN!

Takk fyrir mig.

Jóna Fanney Friðriksdóttir

Ps. Fyrir þau ykkar sem þekkið ekki deili á mér, vísa ég á kynningarsíðu framboðs míns: https://amos.is/

03
Maí

Aðalfundur Leiðsagnar 3. maí. kl. 18:00 / General Meeting, May 3rd at 18:00

AÐALFUNDUR LEIÐSAGNAR – FÉLAGS LEIÐSÖGUMANNA - 3. maí 2023, kl. 18:00

Aðalfundur Leiðsagnar 2023 er haldinn í dag 3. maí, kl. 18:00 að Stórhöfða 29

(gengið inn Grafarvogsmegin).

General meeting is today, May 3rd, at 18:00 at Stórhöfði 29 (entrance behind the building).

Aðalfundurinn er einnig netfundur.

The General meeting is also a zoom meeting

Hér er krækja á fjarfund / Join Zoom meeting here
https://us02web.zoom.us/j/86992149440

Nöfn þátttakenda þurfa að koma fram við innskráningu á fjarfund svo hægt sé að bera saman við kjörskrá.

Names of online participants need to be visible when registering for the zoom-meeting to compare with the voting list.

Ávarp: Lilja Dögg Alfreðsdóttir, mennta- og viðskiptaráðherra ávarpar Aðalfundinn.

Dagskrá aðalfundar er eftirfarandi / Program:

 1. Kosning fundarstjóra og annarra starfsmanna fundarins.
 2. Lýst yfir niðurstöðu í kjöri formanns og stjórnar.
 3. Skýrsla fráfarandi félagsstjórnar um störf félagsins á liðnu starfsári.
 4. Reikningar félagsins og sjóða þess lagðir fram til afgreiðslu.
 5. Tillögur um lagabreytingar ef fyrir liggja.
 6. Fjárhagsáætlun lögð fram og tillaga gerð um fjárhæð aðildargjalds.
 7. Kosning til trúnaðarráðs.
 8. Kosning fulltrúa í fastanefndir og aðrar trúnaðarstöður.
 9. Kosning stjórnar Sjúkrasjóðs félagsins og eins fulltrúa í stjórn Endurmenntunarsjóðs.
 10. Kosning tveggja félagskjörinna skoðunarmanna reikninga til tveggja ára.
 11. Önnur mál.

Kosning fer fram á innri síðum Félagavefsins á heimasíðu Leiðsagnar, https://innskraning.island.is/?id=https://leidsogn.filmis, innskráning með rafrænum skilríkjum.

Voting in online, on https://innskraning.island.is/?id=https://leidsogn.filmis „Félagavefur“. Access with electronic identification.

Kynning frambjóðenda er á innri síðum Leiðsagnar – „Félagavefur“.

Information on candidates for positions of confidentiality is on „Félagavefur“.

Framboð sem hafa borist til trúnaðarstarfa / Candidates for positions of confidentiality:

Til Trúnaðarráðs / Council of Representatives (6 aðalmenn og 6 varamenn til eins árs):

Áslaug Jóna Marinósdóttir

Bára Kristín Pétursdóttir

Emil Örn Kristjánsson

Erika Martins Carneiro

Guðný Margrét Emilsdóttir

Gróa Másdóttir

Hildur Bjarnason

Ingibjörg Gunnarsdóttir

Jens Ruminy

Jóhanna Magnúsdóttir

Kári Jónasson

Sigrún H. Pálsdóttir

Valva Árnadóttir

Til Fagráðs / Academic council (einn aðalmann til 2ja ára):

Sigrún Stefánsdóttir

Sigrún Eiríksdóttir

 

Til Fræðslunefndar / Educational Committee (einn aðalmann til 2ja ára):

Guðný Margrét Emilsdóttir

Margrét Kristín Jónsdóttir

Til Upplýsinganefndar / Writing Commitee (einn aðalmann til 2ja ára):

Kári Jónasson

Kristín Sætran

Til stjórnar Sjúkrasjóðs / Board of Sickness Benefits Fund:

Pétur Gauti Valgeirson

Ragnheiður Ármannsdóttir

Sigrún H. Pálsdóttir

Vilborg Anna Björnsdóttir

Þorsteinn McKinsky

 

Til stjórnar Endurmenntunarsjóðs / Board of Re-educational Fund:

Birna Ragnheiðardóttir Imsland

28
Apríl

1. maí dagskrá / May 1st program

Kæru Leiðsagnarfélagar! / Dear members of Leiðsögn!

Við hvetjum ykkur til að fjölmenna í kröfugöngu á alþjóðlegum baráttudegi verkalýðsins þann 1. maí nk. og á útifundinn sem haldinn verður í kjölfarið á Ingólfstorgi. Safnast verður saman kl. 13.00 á Skólavörðuholtinu og hefst gangan kl. 13.30. Ræður flytja Sonja Ý Þorbersdóttir formaður BSRB og Kristján Þórður Snæbjarnarson formaður RSÍ en Hljómsveitin Dimma og Stefanía Svavars spila. Eftir að fundarhöldum er lokið býður Leiðsögn félögum sínum í kaffi og léttar kaffiveitingar á veitingastaðnum Hnoss í Hörpu (kl. ca. 15.00).

Maður er manns gaman, hittumst ræðum okkar málefni leiðsögufólks augliti til auglitis, sumarið og kjarabaraáttuna fram undan.

 

Gathering for the May 1st march is at 13:00 at Skólavörðuholt, downtown by Hallgrímskirkja. The march starts at 13:30 and ends at Ingólfstorg. After the official program with specches and entertainment Leiðsögn invites its members for a coffee and chat at Hnoss restaurant in Harpa at ca. 15:00.

Kveðja,

1.maí nefndin.

24
Apríl

Leiðbeiningar varðandi kosningar / Instruction on how to vote

Ágætu félagsmenn/ Dear members of Leiðsögn

 

Kjör til formanns og stjórnar Leiðsagnar er hafin og stendur til  miðnættis 30. apríl. Kosningarnar eru rafrænar.

General elections to chairman and board of Leiðsögn has started. You can vote undtil midnight of April 30th. The elections are online.

 

Leiðbeiningar:

 • Farið inn á heimasíðu Leiðsagnar: https://www.touristguide.is/
 • Smellt á „Félagavefur“
 • Farið er inn á „Félagavefinn“ (innri vef) á rafrænum skilríkjum.
 • Þar er farið inn á „Rafrænar kosningar“.
 1. Kjósa þarf til formanns – 1 aðila
 2. Kjósa þarf til stjórnar – 2 aðila

Instructions:

 • Go to https://www.touristguide.is/
 • Hit the banner „Félagavefur“.
 • Access is with electronic identification (isl. rafræn skilríki).
 • Once inside you hit the button „Rafrænar kosningar“.
 • You vote:
 1. Chairman (isl. formaður) – 1 person
 2. Board (isl. stjórn) – 2 persons

 

Með kveðju!

Leiðsögn

Style Switcher
Layout Style
Predefined Colors
Background Image