Leiðsögn - Félag leiðsögumanna   •   Stórhöfði 29  •   Sími/Tel:  (+354) 588 8670  •  info@touristguide.is
Skrifstofan er opin frá kl. 13 - 16 mán.-fim. Lokað á föstudögum / Opening hours Mon-Thu: 1 pm-4 pm. Fri closed.

07
Júní

Yfirlýsing

Kæru leiðsögumenn,

Á aðalfundi Leiðsagnar þann 4. apríl 2024 var tillaga samþykkt sem veitti stjórn félagsins heimild til þess að leitast eftir mögulegu samstarfi eða samruna við önnur stéttarfélög. Sú vinna fór strax í gang og hefur þegar borið árangur. Stjórnin leitaði til nokkurra félaga en komst að þeirri niðurstöðu að hagsmunum Leiðsagnar væri best borgið sem deild innan VR stéttarfélags.

Stjórn VR brást vel við beiðni Leiðsagnar. Félögin skipuðu bæði samninganefndir sem höfðu það markmið að ræða útfærslur á mögulegri sameiningu en fyrsti fundur þeirra var um miðjan maí 2024. Viðræður fóru vel fram en samninganefndir beggja félaga gengu skipulega í verkið. Afrakstur viðræðnanna var samstarfssamningur sem bæði félögin undirrituðu og felur í sér áætlun um samruna Leiðsagnar við VR, þar sem Leiðsögn yrði deild innan síðarnefnda félagsins.

Fyrirhugaður samruni við VR getur hins vegar aðeins átt sér stað með samþykki félagsfólks Leiðsagnar. Næsti aðalfundur félagsins verður haldinn í apríl 2025 og þar þarf að samþykkja samninginn með 2/3 atkvæða svo hann öðlist lagalegt gildi.

Við sameiningu, ef af verður, mun Leiðsögn verða sjálfstæð deild innan VR stéttarfélags með vald til þess að taka ákvarðanir um hagsmuni félagsfólks. Fram að sameiningu mun VR annast rekstur skrifstofu Leiðsagnar í samræmi við samstarfssamning félaganna. Þjónusta Leiðsagnar verður með óbreyttu sniði en félagið verður áfram með starfstöð í húsnæði sínu á Stórhöfða fram að aðalfundi næsta árs.

Samstarfssamningur félaganna kveður einnig á um að VR muni koma beint að kjaraviðræðum Leiðsagnar við SA/SAF. Þær viðræður hafa sem gott sem strandað, því við stöndum fast á okkar kröfum, meðal annars um heildarendurskoðun á núverandi kjarasamningi. Það er trú beggja aðila að samvinna félaganna um kjarasamning Leiðsagnar muni skila árangri og að fljótlega verður boðað til kynningarfundar um nýjan samning.

Nánara samtal við félagsfólk um þennan samning mun eiga sér stað í haust, eftir vertíð leiðsögumanna. Þá verða haldnir félagsfundir til þess að fara betur yfir það sem hefur átt sér stað og kynna mögulegan samruna – hvaða þýðingu hann hefði og hvaða breytingar myndu fylgja. Það eru að sjálfsögðu félagar Leiðsagnar sem ákvarða hvaða vegferð verður endanlega farin.

Meðal þeirra hugmynda sem fram hafa komið er að Fagfélag leiðsögumanna verði endurreist sem hagsmunafélag með fullt sjálfstæði og að stjórn þess eigi fulltrúa í stjórn nýs deildarfélags leiðsagnar í VR, ásamt fulltrúum Félags ökuleiðsögumanna og Félags fjallaleiðsögumanna. en þetta er umræða sem við munum taka veturinn í að móta.

Með öðrum orðum, þá hefur samstarfssamningur verið undirritaður á milli Leiðsagnar og VR. Undirbúningur þessa samstarfs hefur átt sér stað undanfarnar vikur en það er auðvitað félagsfólk Leiðsagnar sem á lokaorðið í þessu máli.

Fyrir félaga Leiðsagnar og alla þá sem vinna við leiðsögn, þá yrði það gríðarlega mikilvægt að fá VR, þetta sterka stéttarfélag, sem okkar bakland. Þannig fengum við öflugan málsvara sem gæti talað fyrir okkar hönd og tekið á þeim brotalömum sem eru í vinnuumhverfi leiðsögumanna.

 

Dear guides,

During the general meeting of Leiðsögn on April 4th, 2024 , a proposal was approved which allows the board to explore a potential partnership with other unions . Following immediate action, the board looked into various unions and came to the conclusion that our interests are in the best hands as a special department within VR.

After a warm and positive response from the board of VR, both unions have appointed negotiation committees. The agenda was to discuss possible pathways forward in implementing a possible merge of Leiðsögn and VR . During the first meeting in mid-May, 2024, committees were focused on the job at hand, and the result was a signed partnership agreement to merge beginning in 2025, which two-thirds of Leiðsögn has voted in favor of.

If this merger moves forward, Leiðsögn would be a special and independent department of VR with the authority to decide over the interests of its members . With this signed agreement,VR will take over the office of Leiðsögn and all its services. We will keep our meeting room at Fagfélagahúsi and the board of Leiðsögn will have an office space there as well. The service for members of Leiðsögn will remain unchanged.

The partnership agreement specifies that VR will join our collective committee against SA/SAF. Those negotiations are currently at a standstill and very little communication has been excanged due to our firmness on demands . One of our conditions is that our kjarasamningur will be re-examined and re-negotiated as a whole. It is our belief that by having VR with us, we will obtain a new deal that will be acceptable .

A dialouge between members of Leiðsögn will take place later this year after the always-anticipated heavy summer work load, along with meetings including presentations of this agreement and what it would entail.

If a merger moves forward , Fagfélag leiðsögumanna will be restored as a interest association and the same would be for Félag ökuleiðsögumanna and Fjallaleiðsögumanna .These three associations would be independent and would have the right to appoint a member in board of Leiðsögn department in VR

For members of Leiðsögn and anyone who works in the guiding industry, it is an extremely strong move to have VR as an advocate and representative on our behalf to handle breaches of contracts, payment disputes and our overall well being in the Icelandic tourism world.

The board of Leiðsögn is very proud of this cooperation with VR, and with it, we see a bright future ahead.

 

Yfirlýsing frá stjórn Leiðsagnar

Style Switcher
Layout Style
Predefined Colors
Background Image