Leiðsögn - Félag leiðsögumanna   •   Stórhöfði 29  •   Sími/Tel:  (+354) 588 8670  •  info@touristguide.is
Skrifstofan er opin frá kl. 13 - 16 mán.-fim. Lokað á föstudögum / Opening hours Mon-Thu: 1 pm-4 pm. Fri closed.

07
Júní

Yfirlýsing

Kæru leiðsögumenn,

Á aðalfundi Leiðsagnar þann 4. apríl 2024 var tillaga samþykkt sem veitti stjórn félagsins heimild til þess að leitast eftir mögulegu samstarfi eða samruna við önnur stéttarfélög. Sú vinna fór strax í gang og hefur þegar borið árangur. Stjórnin leitaði til nokkurra félaga en komst að þeirri niðurstöðu að hagsmunum Leiðsagnar væri best borgið sem deild innan VR stéttarfélags.

Stjórn VR brást vel við beiðni Leiðsagnar. Félögin skipuðu bæði samninganefndir sem höfðu það markmið að ræða útfærslur á mögulegri sameiningu en fyrsti fundur þeirra var um miðjan maí 2024. Viðræður fóru vel fram en samninganefndir beggja félaga gengu skipulega í verkið. Afrakstur viðræðnanna var samstarfssamningur sem bæði félögin undirrituðu og felur í sér áætlun um samruna Leiðsagnar við VR, þar sem Leiðsögn yrði deild innan síðarnefnda félagsins.

Fyrirhugaður samruni við VR getur hins vegar aðeins átt sér stað með samþykki félagsfólks Leiðsagnar. Næsti aðalfundur félagsins verður haldinn í apríl 2025 og þar þarf að samþykkja samninginn með 2/3 atkvæða svo hann öðlist lagalegt gildi.

Við sameiningu, ef af verður, mun Leiðsögn verða sjálfstæð deild innan VR stéttarfélags með vald til þess að taka ákvarðanir um hagsmuni félagsfólks. Fram að sameiningu mun VR annast rekstur skrifstofu Leiðsagnar í samræmi við samstarfssamning félaganna. Þjónusta Leiðsagnar verður með óbreyttu sniði en félagið verður áfram með starfstöð í húsnæði sínu á Stórhöfða fram að aðalfundi næsta árs.

Samstarfssamningur félaganna kveður einnig á um að VR muni koma beint að kjaraviðræðum Leiðsagnar við SA/SAF. Þær viðræður hafa sem gott sem strandað, því við stöndum fast á okkar kröfum, meðal annars um heildarendurskoðun á núverandi kjarasamningi. Það er trú beggja aðila að samvinna félaganna um kjarasamning Leiðsagnar muni skila árangri og að fljótlega verður boðað til kynningarfundar um nýjan samning.

Nánara samtal við félagsfólk um þennan samning mun eiga sér stað í haust, eftir vertíð leiðsögumanna. Þá verða haldnir félagsfundir til þess að fara betur yfir það sem hefur átt sér stað og kynna mögulegan samruna – hvaða þýðingu hann hefði og hvaða breytingar myndu fylgja. Það eru að sjálfsögðu félagar Leiðsagnar sem ákvarða hvaða vegferð verður endanlega farin.

Meðal þeirra hugmynda sem fram hafa komið er að Fagfélag leiðsögumanna verði endurreist sem hagsmunafélag með fullt sjálfstæði og að stjórn þess eigi fulltrúa í stjórn nýs deildarfélags leiðsagnar í VR, ásamt fulltrúum Félags ökuleiðsögumanna og Félags fjallaleiðsögumanna. en þetta er umræða sem við munum taka veturinn í að móta.

Með öðrum orðum, þá hefur samstarfssamningur verið undirritaður á milli Leiðsagnar og VR. Undirbúningur þessa samstarfs hefur átt sér stað undanfarnar vikur en það er auðvitað félagsfólk Leiðsagnar sem á lokaorðið í þessu máli.

Fyrir félaga Leiðsagnar og alla þá sem vinna við leiðsögn, þá yrði það gríðarlega mikilvægt að fá VR, þetta sterka stéttarfélag, sem okkar bakland. Þannig fengum við öflugan málsvara sem gæti talað fyrir okkar hönd og tekið á þeim brotalömum sem eru í vinnuumhverfi leiðsögumanna.

 

Dear guides,

During the general meeting of Leiðsögn on April 4th, 2024 , a proposal was approved which allows the board to explore a potential partnership with other unions . Following immediate action, the board looked into various unions and came to the conclusion that our interests are in the best hands as a special department within VR.

After a warm and positive response from the board of VR, both unions have appointed negotiation committees. The agenda was to discuss possible pathways forward in implementing a possible merge of Leiðsögn and VR . During the first meeting in mid-May, 2024, committees were focused on the job at hand, and the result was a signed partnership agreement to merge beginning in 2025, which two-thirds of Leiðsögn has voted in favor of.

If this merger moves forward, Leiðsögn would be a special and independent department of VR with the authority to decide over the interests of its members . With this signed agreement,VR will take over the office of Leiðsögn and all its services. We will keep our meeting room at Fagfélagahúsi and the board of Leiðsögn will have an office space there as well. The service for members of Leiðsögn will remain unchanged.

The partnership agreement specifies that VR will join our collective committee against SA/SAF. Those negotiations are currently at a standstill and very little communication has been excanged due to our firmness on demands . One of our conditions is that our kjarasamningur will be re-examined and re-negotiated as a whole. It is our belief that by having VR with us, we will obtain a new deal that will be acceptable .

A dialouge between members of Leiðsögn will take place later this year after the always-anticipated heavy summer work load, along with meetings including presentations of this agreement and what it would entail.

If a merger moves forward , Fagfélag leiðsögumanna will be restored as a interest association and the same would be for Félag ökuleiðsögumanna and Fjallaleiðsögumanna .These three associations would be independent and would have the right to appoint a member in board of Leiðsögn department in VR

For members of Leiðsögn and anyone who works in the guiding industry, it is an extremely strong move to have VR as an advocate and representative on our behalf to handle breaches of contracts, payment disputes and our overall well being in the Icelandic tourism world.

The board of Leiðsögn is very proud of this cooperation with VR, and with it, we see a bright future ahead.

 

Yfirlýsing frá stjórn Leiðsagnar

24
Maí

Bláa lónið býður leiðsögumönnum í morgunverðarspjall

Bláa Lónið býður til morgunverðarfunda fyrir leiðsögumenn vegna jarðhræringa í nágrenni Bláa Lónsins síðustu vikur og mánuði. Farið verður yfir stöðuna og hvernig hún er metin daglega, hvaða ráðstafanir hafa verið gerðar og viðbragðsáætlanir ef til rýmingar kemur.

Fundirnir verða tveir, annars vegar þriðjudaginn 28. maí kl. 9 og hins vegar fimmtudaginn 30. maí kl. 9, á skrifstofum Bláa Lónsins í Urriðaholtsstræti 2-4, 210 Garðabæ (rými: Esja, 3. hæð).

Með þessu vill Bláa lónið ná til flestra sem eru að koma reglulega með gesti á upplifunarsvæði Bláa Lónsins.

Fundurnir fara fram á íslensku.

21
Maí

Skyndihjálparnámskeið / First-aid courses

Skyndihjálparnámskeið Leiðsagnar í samvinnu við Rauða krossinn

First-aid courses organized by Leiðsögn Union and the Icelandic Red Cross

 

Leiðsögn býður félagsmönnum á skyndihjálparnámskeið sem eru skipulögð í samvinnu við Rauða krossinn.

Námskeiðin verða haldin á Stórhöfða 29 í Reykjavík, neðstu hæð, gengið inn á vesturenda hússins.

 • 25. maí kl. 13:00-17:00 á íslensku
 • 29. maí kl. 18:00-22:00 á íslensku
 • 1. júní kl. 13:00-17:00 á ensku
 • 5. júní kl. 18:00-22:00 á íslensku

 

Einnig verður haldið námskeið á Akureyri, í húsnæði Rauða Krossins, Viðjulundi 2, suðursal.

 • 3. júní kl. 16:00-20:00 á íslensku

 

Skráningarhlekkir verða sendir félagsmönnum. Hámarksfjöldi 30 manns á hvert námskeið.

Uppfært 4. júní: Vegna talsverðrar eftirspurnar var einu námskeiði bætt við, 5. júní.

 

Leiðsögn invites members of the union to attend first-aid courses organized with the Icelandic Red Cross.

The courses will be held at Stórhöfði 29 Reykjavík, bottom floor, entrance on the west side.

 • May 25, 13:00-17:00 in Icelandic
 • May 29, 18:00-22:00 in Icelandic
 • June 1, 13:00-17:00 in English
 • June 5, 18:00-22:00 in Icelandic

 

A course will also be held in Akureyri, at the Red Cross premises, Viðjulundur 2, south room.

 • June 3, 16:00-20:00 in Icelandic

 

Registration links will be sent to members. Maximum 30 participants per course.

Update June 4: Due to strong demand, one course in Icelandic was added, June 5.

05
Apríl

Niðurstöður kosninga Leiðsagnar 2024

Niðurstöður kosninga til formanns, stjórnar og trúnaðarráðs Leiðsagnar 2024 voru eftirfarandi.

Formaður:

Halldór Kolbeins var kosinn formaður til tveggja ára

Aðrir stjórnarmenn:

Hildur Þöll Ágústsdóttir var kosin til tveggja ára

Jens Ruminy var kosinn til tveggja ára

Björn Júlíus Grímsson var kosinn til eins árs

Auk þeirra situr Guðný Margrét Emilsdóttir í stjórn en hún var kosin í fyrra til tveggja ára

Varamenn stjórnar, kosnir til eins árs:

Daði Hrólfsson

Guðbjörn Guðbjörnsson

Óskar Grímur Kristjánsson

Daníel Perez Eðvarðsson

Trúnaðarráð, kosið til eins árs:

Hildur Bjarnason

Örvar Már Kristinsson

Bergur Álfþórsson

Kári Jónasson

Þorsteinn S McKinstry

Bryndís Kristjánsdóttir

Varamenn trúnaðarráðs, kosnir til eins árs:

Atli Sigurðarsson

Bára Kristín Pétursdóttir

Ásgeir Sverrisson

Sigrún H. Pálsdóttir

Sigurður Albert Ármannsson

Bryndís Þorkelsdóttir

02
Apríl

Stjórnarkjör hjá Almenna lífeyrissjóðnum

Stjórnarkjör stendur yfir hjá Almenna lífeyrissjóðnum

Sjö í framboði

Rafrænt stjórnarkjör stendur yfir hjá Almenna lífeyrissjóðnum frá kl. 12:00 25. mars til kl. 16:00, miðvikudaginn 3. apríl 2024.

Kosið er um tvö laus sæti í aðalstjórn og eitt laust sæti í varastjórn. Að þessu sinni eru laus sæti tveggja kvenna í aðalstjórn en eins karls eða konu í varastjórn. Eingöngu sjóðfélagar geta boðið sig fram og eingöngu sjóðfélagar geta kosið á milli þeirra. Yfir 50 þúsund sjóðfélagar hafa atkvæðisrétt í kosningunum og eru þeir hvattir til að kynna sér alla frambjóðendur og nýta kosningarétt sinn.

Þrjár konur eru í framboði til aðalstjórnar:

 • Arna Guðmundsdóttir
 • Elva Ósk Wiium
 • Heiða Óskarsdóttir

Sex eru í framboði til varastjórnar:

 • Elva Ósk Wiium
 • Gunnar Hörður Sæmundsson
 • Hans Grétar Kristjánsson
 • Heiða Óskarsdóttir
 • Kristján Þórarinn Davíðsson
 • Kristófer Már Maronsson

Sérstakur kosningavefur er opinn á heimasíðu Almenna lífeyrissjóðsins þar sem hægt er að kynna sér frambjóðendur til stjórnar 2024 og greiða atkvæði. Smelltu hér til að fara inn á kosningavef Almenna.

Úrslit verða kunngjörð á ársfundi sjóðsins sem fer fram á Hilton Reykjavík Nordica kl. 17:15 fimmtudaginn 4. apríl 2024. Streymt verður frá fundinum.

Almenni lífeyrissjóðurinn hvetur sjóðfélaga að nýta lýðræðislegan rétt sinn og kjósa í rafrænu stjórnarkjöri sjóðsins.

25
Mars

Félagsfundur 2. apríl 2024, kl. 20:00

FÉLAGSFUNDUR LEIÐSAGNAR – FÉLAGS LEIÐSÖGUMANNA

2. apríl 2024, kl. 20:00

Efni fundar: Kynning VR á sínu starfi og hvað VR hefur Leiðsögn upp á að bjóða.

Félagsfundur Leiðsagnar 2024 verður haldinn 2. apríl n.k. kl. 20:00 að Stórhöfða 29 (gengið inn Grafarvogsmegin).

Félagsfundurinn verður einnig aðgengilegur á netinu, annað hvort í formi streymis eða fjarfundar. Nánari upplýsingar um netfund verða sendar út 2. apríl n.k.

Dagskrá félagsfundar er eftirfarandi:

1. Kynning VR á sínu starfi

2. Önnur mál

Style Switcher
Layout Style
Predefined Colors
Background Image