• Stórhöfða 29, 110 Reykjavík
  • Mán - Fim: 13.00 - 16.00 / Lokað á föstud.

Fagdeildir Leiðsagnar

Innan Leiðsagnar - stéttarfélags leiðsögumanna starfar fagdeild - almenn leiðsögn

Leiðsögn - stéttarfélag leiðsögumanna er fyrst of fremst stéttarfélag, Stéttarfélagsaðild geta allir öðlast sem starfa við leiðsögn ferðamanna á Íslandi sem og fararstjórn erlendis. Innan stéttarfélagsins starfa fagdeildir. Fagdeild - almenn leiðsögn, í deildina geta þeir gengið sem eru fullgildir meðlimir stéttarfélagsins og hafa að auki lokið leiðsögunámi frá skóla sem kennir samkvæmt námskrá fyrir leiðsögunám og viðurkennd er af mennta- og menningarmálaráðuneytinu. Félagsmenn leiðsagnar er ganga í fagdeild öðlast atkvæðisrétt í málefnum fagdeildarinnar og eru einir kjörgengnir í til stjórnarsetu í deildinni.

Unnið er að stofnun fleiri fagdeilda innan Leiðsagnar m.a. fagdeild ökuleiðsögumanna og svæðisleiðsögumanna er sú vinna enn í gangi. Áhugasömum félagsmönnum er bent á að hafa samband við skrifstofu.

Í lögum félagsins segir um fagdeildir:

Fagdeildir

Innan Leiðsagnar starfa fagdeildir fyrir leiðsögumenn með nánar tiltekna menntun í leiðsögn, réttinda sem krafist er, tegund leiðsagnar eða annað það sem nánar er tiltekið í reglum um þær. Aðild að félaginu getur að óskum viðkomandi félaga falið í sér aðild að einni eða fleiri fagdeild. Stjórn félagsins setur reglur um fagdeildir félagsins, aðild að þeim og starfsemi þeirra.

Fagdeildir félagsins njóta þjónustu félagsins og skrifstofu þess vegna starfsemi og bókhalds eftir því sem nánar er ákveðið í reglum um þær.

Deildirnar skulu vera samstarfsvettvangur fyrir þá sem í þeim eru og gæta sérhagsmuna þeirra. Deildarfélagar kjósa sér þriggja manna stjórn sem skipuleggur starfsemi deildarinnar og kemur fram fyrir hennar hönd gagnvart stjórn félagsins. Formaður fagdeildar skal eiga sæti í trúnaðarráði.

Þeir, sem óska eftir aðild að fagdeildum skulu senda félaginu skriflega umsókn þar um. Umsókn skal fylgja staðfesting á prófi frá skóla um menntun í ferðaleiðsögn eða öðrum sviðum og/eða staðfesting stofnunar á réttindum eða öðru því sem umsóknin miðast við.

Reglur fagdeildar

Evrópustaðall leiðsögumanna

Ekki er leyfilegt að birta staðalinn. Hægt er að kaupa staðlinn hjá Staðlaráði.

Image
Style Switcher
Layout Style
Predefined Colors
Background Image