Leiðsögn - Félag leiðsögumanna   •   Stórhöfði 29  •   Sími/Tel:  (+354) 588 8670  •  info@touristguide.is
Skrifstofan er opin frá kl. 13 - 16 mán.-fim. Lokað á föstudögum / Opening hours Mon-Thu: 1 pm-4 pm. Fri closed.

25
Ágúst

Vinnuréttindi þín / Know your rights

(English below)

Af gefnu tilefni brýnir Leiðsögn eftirfarandi fyrir öllum leiðsögumönnum:

Kjarasamningar kveða á um lágmarkslaun í landinu og skv. lögum er ráðningarsamningur sem inniheldur lakari rétt launafólks en þar segir, ógildur.

Í lögum um starfskjör launafólks segir í 1. gr.: „Laun og önnur starfskjör, sem aðildarsamtök vinnumarkaðarins semja um, skulu vera lágmarkskjör, óháð kyni, þjóðerni eða ráðningartíma fyrir alla launamenn í viðkomandi starfsgrein á svæði því er samningurinn tekur til. Samningar einstakra launamanna og atvinnurekenda um lakari kjör en hinir almennu kjarasamningar ákveða skulu ógildir.“ 

Afar mikilvægt er að leiðsögumenn þekki sinn rétt og því vill Leiðsögn brýna fyrir öllum í stéttinni að kynna sér vel gildandi kjarasamninga og/eða leita ráðgjafar hjá félaginu - áður en skrifað er undir ráðningarsamning eða lagt er af stað í ferð. Mun einfaldara er að leiðrétta launakjör áður en ráðningarsamband hefst fremur en eftir að ráðningarsambandi eða ferð lýkur. Munnlegir ráðningarsamningar eru jafngildir skriflegum samningum.

Kynntu þér réttindi þín á vefsíðu ASÍ.

---

Know your rights

For a given reason Leiðsögn points out the following to all guides in Iceland: 

Collective agreements stipulate the minimum wages in the country 

According to the law, an employment contract that contains lower wages or fewer rights for employees - is invalid.

The law on working conditions for employees, Article 1 states: "Wages and other working conditions, which the member organizations of the labor market agree on, shall be the minimum wage, regardless of gender, nationality or length of employment for all employees in the relevant profession in the area covered by the agreement. Agreements between individual employees and employers for lower terms than those determined by the general collective agreements shall be invalid."

It is essential that guides know their rights, and therefore Leiðsögn wants to urge everyone in the profession to familiarize themselves with the applicable collective agreements and/or seek advice with us before signing an employment contract or setting off on a trip. It is much simpler to correct the salary before the employment relationship begins rather than after a  tour. Oral employment contracts are equivalent to written contracts.

Check out your rights in Iceland at ASÍ website - information in 10 languages.

 

 

Style Switcher
Layout Style
Predefined Colors
Background Image