Leiðsögn - Félag leiðsögumanna   •   Stórhöfði 29  •   Sími/Tel:  (+354) 588 8670  •  info@touristguide.is
Skrifstofan er opin frá kl. 13 - 16 mán.-fim. Lokað á föstudögum / Opening hours Mon-Thu: 1 pm-4 pm. Fri closed.

07
Feb

NÝR KJARASAMNINGUR

English below

Leiðsögn – Félag leiðsögumanna hefur undirritað skammtímasamning við Samtök ferðaþjónustunnar og Samtök atvinnulífsins. Samningurinn gildir frá 1. nóvember 2022 til 31. janúar 2024. Félagsmenn Leiðsagnar fá að kjósa um kjarasamninginn samkvæmt lögum félagsins og mun atkvæðagreiðslu ljúka 12. febrúar næstkomandi.

Kynning á kjarasamningnum mun fara fram á morgun 08.02.2023 kl. 19:00 á ensku og kl. 20:00 á íslensku. Fundurinn verður haldinn að Stórhöfða 29, gengið inn Grafarvogsmegin. Einnig verður boðið upp á fjarfund.

Nánar verður farið út í kjarasamninginn á fundinum á morgun.

  • Kauptaxtar hækka um að lámarki 35.000 kr. frá 1.nóvember 2022 skv. nýrri launatöflu. Samningurinn felur í sér lagfæringu á launatöflunni sem gerir það að verkum að hækkun getur orðið allt að 53.075 kr. á mánuði.
  • Mánaðarlaun þeirra sem ekki eru á kauptöxtum hækka um 33.000 kr. frá 1. nóvember 2022.
  • Desemberuppbót á árinu 2023 verður 103.000 kr. miðað við fullt starf. Orlofsuppbót miðað við fullt starf verður 56.000 kr. á orlofsárinu sem hefst 1. maí 2023. Heimilt er að gera upp desember- og orlofsuppbót eftir hverja ferð skv. gr. 2.2.5. í kjarasamningi aðila og reiknast uppbæturnar þá sem kr. 95 á hverja greidda dagvinnustund á samningstímanum.
  • 5 ára starfreynslu þrepi bætt við í launatöflur.
  • Kjaratengdir liðir kjarasamningsins hækka um 5% frá 1. nóvember 2022, nema um annað hafi verið samið.

Krækja á launataxta (almenn og ökuleiðsögn):

https://www.touristguide.is/images/LAUNATAFLA_Almenn_Leidsogn_fra_1-nov_2022.pdf

https://www.touristguide.is/images/LAUNATAFLA_Okuleidsogn_fra_1-nov_2022.pdf

Krækja á kjarasamning:

https://www.touristguide.is/images/Kjarasamningur_Leidsogn_SA_SAF_LOKASKJAL.pdf

in English

Leiðsögn Union has signed a short term Collective Agreement with SA and SAF. The Collective Agreement is valid from November 1st 2022 to January 31st 2024. Union members will be offered to vote on Collective agreement. The voting will be online and open until February 12th

We will go into more details on the contract on the meeting.

  • Pay increase in the wage table of at least 35.000 kr. from 1st of November 2022 according to the new wage table. The contract includes changes on the wage table that can lead to a wage increase up to 53.075 kr. per month.
  • On 1 November 2022 monthly pay increases by about ISK 33,000 for those working above the wage table.
  • The December bonus for each calendar year based on full-time work is: In 2023 ISK 103,000 The holiday pay bonus for each holiday pay year (1 May to 30 April) based on full-time work is: For holiday pay year commencing 1 May 2023, ISK 56,000. It is allowed to pay the december and holiday bonus after each trip according to chapter 2.2.5. in the collective agrement, and is calculated as 95 kr. on every hour of day time work during the contract.
  • 5 year experience has been added to the wage table.
  • Items related to terms of employment increase by about 5.0% from 1 November 2022, unless otherwise agreed.

Link to the new wage table (guide and driver-guide):

https://www.touristguide.is/images/LAUNATAFLA_Almenn_Leidsogn_fra_1-nov_2022.pdf

https://www.touristguide.is/images/LAUNATAFLA_Okuleidsogn_fra_1-nov_2022.pdf

Style Switcher
Layout Style
Predefined Colors
Background Image