• Stórhöfða 25, 110 Reykjavík
  • Mán - Fim: 13.00 - 15.00 / Lokað á föstud.
01
Des

Könnun um stöðu á vinnumarkaði/A survey about your employment situation

Nú þurfum við hjá Leiðsögn að taka þátt í stuttri skoðanakönnun um stöðu ykkar á vinnumarkaði. Það tekur stuttan tíma og allir sem svara komast í pott og geta unnið 30.000 króna gjafakort.

Könnunin er á vegum Vörðu – rannsóknarstofnunar vinnumarkaðarins, sem var stofnuð af ASÍ og BSRB nýverið. Könnunin er mikilvægur liður í upplýsingaöflun um stöðuna á vinnumarkaði, sér í lagi meðal atvinnuleitenda. Niðurstöður hennar munu hjálpa okkur við að greina hvaða úrræði atvinnulausir telja að komi þeim best og við hvaða erfiðleika þessi hópur glímir.

Könnunin er tvískipt. Fyrri hlutanum svara allir og tekur aðeins fimm mínútur að svara. Þar er spurt um húsnæði, fjárhagsstöðu, fátækt, líðan, heilsufar, heilbrigðisþjónustu, sumarfrístöku, nýtingu hlutabótaleiðarinnar, viðhorf til atvinnuhorfa og breytinga á atvinnuleysisbótakerfinu.

Seinna hluta könnunarinnar svara einungis þeir sem eru í atvinnuleit eða á uppsagnarfresti og gæti það tekið um 15 mínútur. Þar er spurt um búferlaflutninga í tengslum við starf, atvinnuleit, hverskonar starfi viðkomandi er tilbúinn að taka, hvort hafi verið leitað að starfi, ef ekki þá hvers vegna, viðhorfi til fræðslu og náms, viðhorf til þjónustu Vinnumálastofnunar og stéttarfélags.

Könnunina finnið þið hér: https://www.research.net/r/vinnumarkadur

Framkvæmd könnunarinnar er alfarið í höndum Vörðu, sem sér um hönnun spurninga, uppsetningu, framkvæmd og mun sjá um úrvinnslu á niðurstöðum.

  • Könnunin verður opin í rúma viku og hægt er að svara henni í síma, spjaldtölvu eða í tölvu.
  • Könnunin er á þremur tungumálum, íslensku, ensku og pólsku.
  • Þrír þátttakendur vinna 30.000 kr. gjafakort fyrir þátttökuna.
  • Könnunin er nú þegar opin og verður lokað þriðjudaginn 8. desember.


Við hvetjum alla félagsmenn til að taka þátt í könnuninni, enda afar mikilvægt að fá sjónarmið sem flestra til að niðurstöðurnar nýtist sem best við að móta og styðja við kröfur verkalýðshreyfingarinnar.Dear members.

We at Leiðsögn  would like to ask you to participate in a short survey about your employment situation. It will not take much of your time, and everyone who participates gets a chance to win a 30,000 ISK gift card.

The survey is conducted by Varða, a labour market research institute recently founded by ASÍ and BSRB. The outcome of the survey will provide important information about the current situation in the labour market, especially among unemployed people. The outcome will help us identify which problems this group is facing, and which measures they consider most important.

The survey has two parts. The first part is intended for all participants, and it should only take five minutes to complete. It contains questions about your housing and financial situation, your health, health care services, summer holidays, whether you have received partial unemployment benefits, your views on your employment prospects and on changes to the unemployment benefits system.

The second half is only for those who are either unemployed or working their notice period, and it should take around 15 minutes to complete. It contains questions about jobs and job search, the types of jobs you would consider taking, whether you have looked for a job, and if not, why, your views on study and education opportunities, as well as your views on the service provided by Vinnumálastofnun and your trade union.

You can start the survey here: https://www.research.net/r/vinnumarkadur

Varða manages all aspects of this survey, from designing the questions, setting up and conducting the survey, and Varða will also process the results from the survey.

  • The survey will be open for a little over a week and can be completed through a mobile, a tablet or a computer.
  • The survey is available in three languages: Icelandic, English and Polish.
  • Three participants will win a 30,000 ISK gift card.
  • The survey is already open and will close on Tuesday 8 December.


We encourage all our members to participate in the survey. Your input will help provide a broad outcome which will help us shape and support the labour movement’s cause.

Nánari upplýsingar í This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eða síma 588 8670 á opnunartíma skrifstofu Leiðsagnar.

Style Switcher
Layout Style
Predefined Colors
Background Image