• Stórhöfða 29, 110 Reykjavík
  • Mán - Fim: 13.00 - 15.00 / Lokað á föstud.

Hvernig verður maður leiðsögumaður

Eftirtaldir skólar hafa staðfest skipulagningu og kennslu náms skv. evrópskum staðall um lágmarksmenntun leiðsögumanna í Evrópu, og telst því viðurkennt nám fyrir verðandi leiðsögumenn:

• Leiðsöguskóla Íslands -Hefur aðsetur í Menntaskólanum í Kópavogi

• Endurmenntun Háskóla Íslands - Leiðsögunám – áfangastaðurinn Ísland.

• Símenntun Háskólans á Akureyri – Boðið er upp á þetta nám miðað við eftirspurn en kennt er í samvinnu við Leiðsöguskóla Íslands.

Nánari upplýsingar um námið og inntökuskilyrði fást á vefsíðum skólanna (smellið á nafn skólans til að komast á vefsíðu hans).

Í ofangreindum skólum er kennt samkvæmt námskrá leiðsögunáms sem útgefin af menntamálaráðuneyti. Leiðsögunám Menntamálaráðuneyti Íslands 2004

Árið 2008 tók gildi evrópskur staðall (EN 15565:2008) um lágmarksmenntun leiðsögumanna í Evrópu. Ísland er aðili að þessum staðli í gegnum EES-samninginn en til að hann öðlist gildi hér á landi þarf að lögfesta hann á Alþingi, eða að minnsta kosti í reglugerð. Lágmarksmenntun leiðsögumanna í Evrópu skal samkvæmt staðlinum vera 600 klukkustundir hið minnsta en einstök lönd gera meiri kröfur.

Innan Leiðsagnar - stéttarfélags leiðsögumanna starfa fagdeildir, ein þeirra er fagdeild faglærðra leiðsögumanna. Aðgang í hana geta þeir fengið sem hafa lokið leiðsögunámi frá skólum sem kenna samkvæmt námskrá menntamálaráðuneytisins eða hafa uppfyllt strangari kröfur.

Enn sem komið er (árið 2018) er starf leiðsögumanna hvorki löggilt né er starfsheiti leiðsögumanna lögverndað. Þetta verkefni er þó eitt af þeim mikilvægari sem Leiðsögn - Félag leiðsögumanna vinnur stöðugt að og er þess vænst að aukinn skilningur sé fyrir mikilvægi þessa í beinu samhengi við mikilvægi ferðaþjónustunnar fyrir þjóðarbúið.

Style Switcher
Layout Style
Predefined Colors
Background Image