Leiðsögunám á háskólastigi - Staðnám eða fjarnám

skrifað 25. maí 2016
EHÍ

Leiðsögunám á háskólastigi er þriggja missera námsbraut fyrir þá sem vilja búa sig undir starf leiðsögumanns á Íslandi. Námið býðst hvort sem er í staðnámi eða fjarnámi. Námið er 60 einingar (ECTS) á grunnstigi háskóla og viðurkennt sem aukagrein með ferðamálafræði svo og í deild erlendra tungumála.
Megináhersla er lögð á hagnýta þekkingu á sviði leiðsagnar með ferðamenn. Kennd er að jafnaði ein námsgrein í senn sem lýkur með prófi og/eða verkefni áður en sú næsta hefst.

Námið miðar að því að nemendur:
• Geri sér grein fyrir eðli og starfsemi ferðaþjónustu á Íslandi, ólíkum hópum og væntingum ferðamanna, ímynd lands og þjóðar ásamt þýðingu atvinnugreinarinnar fyrir þjóðarbúið.
• Kunni skil á hlutverki og ábyrgð leiðsögumanns og þjálfist í hópstjórn og samskiptum við ferðamenn og aðila í ferðaþjónustu.
• Hafi haldgóða þekkingu á helstu þáttum náttúrufars Íslands og geti miðlað þeirri þekkingu til ferðamanna.
• Þekki sögu og menningu Íslands ásamt þróun íslensks samfélags og geti miðlað helstu þáttum til ferðamanna.
• Þjálfist í skipulagðri miðlun fróðleiks við hæfi á völdu tungumáli og öðlist um leið aukinn sérhæfðan orðaforða sem tengist sögu, menningu og náttúru Íslands.

Í lok náms fá þeir nemendur sem lokið hafa öllum námskeiðum skírteini sem vottar þátttöku og frammistöðu í náminu. Leiðsögupróf frá Endurmenntun Háskóla Íslands veitir rétt á fagfélagsaðild í Félagi leiðsögumanna.

NÁNARI UPPLÝSINGAR & KYNNINGARMYNDBAND

KENNSLA/UMSJÓN
Allir kennarar námsins hafa víðtæka sérþekkingu og reynslu á þeim sviðum sem kennd eru hverju sinni. Nánari upplýsingar um kennara fyrir hvert fag má finna í námsvísi.

HVENÆR
Kennsla fer að jafnaði fram tvisvar í viku á þri. og fim. kl. 16:10-19:55.
Þar fyrir utan fer fram talþjálfun í smærri hópum sem hittast reglulega á hverju misseri.

VERÐ 890.000 kr
Námið er lánshæft fyrir skólagjöldum hjá Framtíðinni námslánasjóði.

UMSÓKNARFRESTUR ER TIL 1. JÚNÍ

UMSAGNIR
"Námið fór langt fram úr mínum væntingum. Kennarar voru úr fremstu röð íslenskra fræðimanna og mátti glögglega sjá að þar var valið af kostgæfni. Það var svo gaman að mér fannst slæmt að missa stundum úr tíma, en það kom ekki að sök því námið er líka kennt í fjarnámi."
Íris Sveinsdóttir, leiðsögumaður

"Námið var hverrar krónu virði - verst að því skyldi ljúka."
Finnur P. Fróðason, leiðsögumaður