Er magn betra en gæði?

skrifað 20. jún 2016
Greinin birtist í fyrst í Fréttablaðinu, 17. júní 2016 (bls19)

Allir sem starfa sem leiðsögumenn geta gengið í Félag leiðsögumanna. Félagið starfar fyrir alla leiðsögumenn að málum sem snerta kjör þeirra, samskipti við vinnuveitendur, menntun leiðsögumanna og félagsmál, á sama hátt og önnur stéttarfélög landsins. Félagið rekur skrifstofu sem opin er alla virka daga.

Eins og segir hér í upphafi er félagið fyrir ALLA sem starfa við leiðsögn á íslenskum vinnumarkaði. Hér á síðum Fréttablaðsins hafa á undanförnum vikum birst skrif þar sem einstaklingur reynir á allan máta að sverta Félag leiðsögumanna, sem hann er reyndar aðili að! Og það hlýtur að vera erfitt að finna dæmi um félagsmann annars félags sem vinnur gegn félagi sínu á þennan máta. Stjórn félagsins hefur kosið að vera ekki að svara þessum skrifum í fjölmiðlum, og hefur þess í stað getið þeirra á vefsíðu FL, en þar sem þessum skrifum virðist ekki ætla að linna þá er þessi pistil birtur.

Félag leiðsögumanna var stofnað árið 1972 sem hagsmunasamtök þeirra sem höfðu lifibrauð sitt af leiðsögumannsstarfinu. Menntunarmál stéttarinnar hefur frá upphafi verið eitt þeirra mála sem félagið hefur látið sig miklu varða og átt sinn þátt í að þróa. Námið sem er boðið upp á í Leiðsöguskóla Íslands, sem nú starfar undir þaki MK, byggir á þeim grunni að námi sem félagsmenn stunduðu í upphafi og hefur síðan verið að þróast og byggjast upp í samræmi við vinnuumhverfið og í samstarfi við yfirvöld menntamála í landinu. Menntamálaráðuneytið vinnur námsskrár fyrir nám í landinu, e.k. staðal sem þarf að uppfylla til að námið teljist uppfylla opinber skilyrði. Námið í Leiðsöguskóla Íslands er skipulagt í samræmi við námskrána og Evrópustaðal um nám í leiðsögn. Fyrst í stað var námið í Leiðsöguskólanum eina leiðsögunámið sem boðið var upp á en nú bjóðast fleiri möguleikar. Endurmenntun Háskóla Íslands býður upp á leiðsögunám í samræmi við kröfur háskólaumhverfis og við símenntunardeild Háskólans á Akureyri er boðið upp á nám sem byggt er upp á sama hátt og í Leiðsöguskóla Íslands. Skólanefnd Félags leiðsögumanna, ásamt stjórn félagsins, fylgist með því námi sem boðið er upp á í þessum skólum og skólanefndarmenn eru reglulega kallaðir til á fundi skólanna. Aðrir skólar hafa ekki verið í samstarfi við félagið á sama hátt, þótt leitað hafi verið eftir, og því veit félagið ekki eftir hvaða gæðakröfum og –stöðlum nám þeirra er byggt upp.

Félagsmenn FL voru upphaflega stofnfélagarnir og síðan bættust þeir við sem lokið höfðu námi frá Leiðsöguskólanum. Á ákveðnum tímapunkti var félagið opnað fyrir öllum sem störfuðu við fagið og þá ekki spurt um menntun. Margir félagsmanna sem fyrir voru – menntaðir leiðsögumenn – voru ekki sáttir og því var gripið til þess ráðs að vera með deild fagmenntaðra leiðsögumanna innan félagsins, þar sem þeir áttu aðild og síðan hafa þar bæst við allir sem lokið hafa námi frá viðurkenndum skólum. Allir starfandi leiðsögumenn geta því verið í stéttarfélagi FL og verið með fagfélagsaðild að auki, uppfylli þeir þau skilyrði.

Sá sem hefur verið að gagnrýna FL hér á síðum Fréttablaðsins vill hins vegar að leiðsögumenntun félagsmanna verði gjaldfelld og allir séu settir undir sama hatt – líka þeir sem ,,kaupa” sér réttindi án þess að stunda nám. Hann telur að ,,magn leiðsögumanna” hljóti að leiða til hærri launa (sem vissulega mættu vera miklu hærri) en gefur lítið fyrir gæðin og gott orðspor sem leiðsögumenn hafa verið að að byggja upp frá stofnun félagsins. Á sama tíma er verið að kalla eftir meiri fagmennsku og gæðum innan ferðaþjónustunnar – og félagsmenn og aðrir hljóta því að spyrja sig hvort sú leið sem þessi félagsmaður leggur til að sé farin sé stéttinni til góða?

Bryndís Kristjánsdóttir,
Ritari stjórnar Félags leiðsögumanna

Greinin birtist fyrst í fréttablaðinu, 17. júní (bls 19)