Endurmenntunarsjóður Félags leiðsögumanna

skrifað 19. sep 2013
fa3c4121efa7b8de

Félagið vill minna félagsmenn á Endurmenntunarsjóð. Í Endurmenntunarsjóð er m.a. hægt að sækja um styrk vegna námskeiða sem nýtast í starfi. Úthlutað er tvisvar sinnum á ári, eftir 15. apríl og eftir 15. nóvember.

Reglugerð Endurmenntunarsjóðs Félags leiðsögumanna

1. grein.

Sjóðurinn heitir Endurmenntunarsjóður Félags leiðsögumanna og er eign félagsins. Stjórn sjóðsins er formaður félagsins og tveir stjórnarmenn ásamt tveimur fulltrúum sem tilnefndir eru af SAF.

2. grein.

Tilgangur sjóðsins er að styrkja og standa að endurmenntun félagsmanna í Félagi leiðsögumanna. Einungis þeir sem greitt hefur verið fyrir í sjóðinn eiga rétt á greiðslum úr honum. Félagsmenn fá greitt úr sjóðnum í sama hlutfalli og greitt hefur verið fyrir þá í sjóðinn að meðaltali síðustu 12 mánaða.

Stjórn sjóðsins tekur allar ákvarðanir um styrki úr sjóðnum, einnig ef sérstakar ástæður eða atvik koma upp, enda skal hún gera grein fyrir slíkum ákvörðunum á aðalfundi.

Stjórn sjóðsins skal gæta þess að höfuðstóll sjóðsins fari aldrei niður fyrir 10 milljónir króna miðað við vísitölu neysluverðs sem í janúar 2013 er 403.3.

Árlegum tekjum sjóðsins má verja til:
a) Að greiða niður þátttöku félagsmanna í endurmenntunarnámskeiðum sem tengjast störfum leiðsögumanna með allt að 20.000 kr. á ári.
b) Að veita allt að 200.000 kr. á ári til að styrkja félagsmenn til að sækja ráðstefnur og fundi sem haldnar eru á vegum IGC og FEG. Um styrkupphæð gilda sömu reglur og endurmenntunarnámskeið, sbr. lið a).
c) Að veita styrki til námskeiðahalds á vegum félagsins og/eða samstarfsnámskeiða félagsins og Samtaka ferðaþjónustunnar. d) Að veita styrki til námskeiðahalds á vegum Leiðsöguskóla Íslands, Endurmenntunarstofnunar Háskóla Íslands eða annarra námskeiða á vegum annarra samtaka leiðsögumanna eins og t.d. Samband norrænna leiðsögumanna IGC/Evrópusambands leiðsögumanna FEG.

Umsóknum skal skilað til sjóðsins tvisvar á ári, þ.e. eigi síðar en 15. apríl og 15. nóvember. Úthlutanir eru í lok apríl og lok nóvember og eru þær í hlutfalli við greiðslur félagsmannsins í sjóðinn á síðustu 12 mánuðum.

Greiðslukvittun fyrir umrætt námskeið og/eða farmiða skal fylgja umsókn í frumriti.

3. grein.

Tekjur sjóðsins eru:

a) Samningsbundin gjöld atvinnurekenda til sjóðsins af launum leiðsögumanna.

b) Vaxtatekjur.

4. grein.

Varsla sjóðsins skal vera hjá verðbréfafyrirtæki (ALVÍB eða annarri sambærilegri stofnun) samkvæmt ákvörðun aðalfundar að fenginni tillögu stjórnar sjóðsins.

Reikningar sjóðsins skulu endurskoðaðir og félagsmönnum gerð grein fyrir þeim .

5. grein.

Allur kostnaður við sjóðinn greiðist af honum sjálfum.

6. grein.

Gjald til sjóðsins skal ákveðið í kjarasamningum milli Félags leiðsögumanna og viðsemjenda þeirra.

Innheimtu gjalda annast Félag leiðsögumanna eða sú stofnun sem félagið afhendir umsjón með sjóðnum.

7. grein.

Reglugerð þessari má aðeins breyta á aðalfundi Félags eliðsögumanna og ræður einfaldur meirihluti atkvæða. Geta skal þess í fundarboði ef tillögur um breytingar liggja fyrir fundinum.

Reglugerð þessi samþykkt á framhaldsaðalfundi Félags leiðsögumanna 14.mars 2013.