Drög að reglum um fagdeildir Leiðsagnar

skrifað 08. jún 2017

Samkvæmt lögum Leiðsagnar skal stjórn félagsins setja almennar reglur um fagdeildir félagsins. Reglur þessar eiga að vera rammi um starfsemi fagdeildanna, stöðu þeirra innan félagsins og samskipti þeirra við það. Að öðru leyti er gert ráð fyrir að þær móti starfsemi sína sjálfar. Stjórn félagsins hefur nú gert drög að slíkum reglum og eru þau birt hér á eftir til kynningar og athugasemda sem óskast sendar á info@touristguide.is

Reglur um fagdeildir Leiðsagnar - félags leiðsögumanna
Drög 19. maí 2017

1. Innan Leiðsagnar starfa fagdeildir fyrir leiðsögumenn með nánar tiltekna menntun í leiðsögn, réttindi sem krafist er, tegund leiðsagnar eða annað það sem afmarka þær í samræmi við reglur þessar.
2. Til að stofna fagdeild innan félagsins þurfa a.m.k. 10 félagar Leiðsagnar að óska eftir stofnun slíkrar deildar.
3. Ósk um stofnun fagdeildar fylgi skilgreining á því sem einkenna á deildina svo sem menntun í ferðaleiðsögn, tegund ferðaleiðsagnar, starfssvið o.s.frv. og þær kröfur sem gerðar verða til þeirra sem óska inngöngu í hana.
4. Umsókn einstakra félaga um aðild að fagdeild skal skal beina til viðkomandi deildar. Umsókn skal fylgja staðfesting á prófi frá skóla um menntun í ferðaleiðsögn eða öðrum sviðum og/eða staðfesting stofnunar á réttindum eða öðru því deildin miðast við sbr. 3. tl.
5. Fagdeildarfélagar kjósa deildinni þriggja manna stjórn sem skipuleggur starfsemi hennar, afgreiðir aðildarumsóknir og kemur fram fyrir hennar hönd gagnvart stjórn félagsins.
6. Formaður fagdeildar eða annar fulltrúi sem deildin velur til þess skal eiga setu í trúnaðarráði Leiðsagnar.
7. Fagdeildir félagsins njóta þjónustu félagsins og skrifstofu þess vegna starfsemi og bókhalds. Kostnaður við þessa þjónustu skal greiddur með hlutdeild í fagdeildargjaldi.
8. Fagdeildargjald er ákveðið á aðalfundi Leiðsagnar ár hvert og skipting þess milli félagsins og fagdeildar. Með hliðsjón af breyttum lögum félagsins verður skipting þessi ekki ákveðin fyrr an að fenginni reynslu á aðalfundi 2018. Fram til þess tíma mun stjórn félagsins ákveða framlög til fagdeilda vegna einstakra verkefna þeirra.
9. Félögum Leiðsagnar er heimilt að vera í tveimur eða fleiri fagdeildum uppfylli þeir aðildarskilmála þeirra. Aðild að tveimur eða fleiri deildum hefur ekki áhrif á fjárhæð fagdeildargjalds félaga en skiptist á milli fagdeilda sbr. tl. 10.
10. Innheimt fagdeildargjöld ár hvert skiptast á milli deilda í hlutfalli við fjölda fagdeildarfélaga í byrjun almanaksárs.
11. Leiðsögn annast reikningshald og fjárreiður fagdeilda. Fagdeildum er óheimilt að skuldbinda félagið.