23.2.2018 -Stjórnarfundur

Stjórnarfundur 23.2.2018
Kl 10:00

Mættir: Indriði Þorláksson, Vilborg Anna Björnsdóttir, Kári Jónasson, Júlía Hannam, Sigríður Guðmundsdóttir, Pétur Gauti Valgeirsson.

1. Sjúkrasjóðsumsóknir teknar fyrir og afgreiddar skv reglum félagsins / sjóðsins.

2. Vilborg kynnir drög að nýju merki Leiðsagnar. Stjórninni líst vel á merkið, rætt um hugsanlegt útlit félagskírteina. Stjórnin mun kynna nýtt merki félagsins fyrir félagsmönnum er niðurstaða frá einkaleyfisstofu og öðrum skoðunum liggur fyrir.

3. Indriði kynnir niðurstöður úr vinnu starfshóps um fagdeild um almenna leiðsögn og ræðir hvert framhald verkefnissinns er. Starfshópur setti upp drög að reglum fagdeildar faglærðra leiðsögumanna og almenn inntökuskilyrði í deildina. Rætt um að koma af stað vinnu við stofnun annara fagdeilda.

4. uppsögn kjarasamninga, formannsfundur ASÍ. Indriði segir frá ástæðum uppsagnar kjarasamninga og greiðslu atkvæða með eða á móti því.
Stjórnin ræðir hver afstaða hennar/félagsins er gagnvart henni. Indriði mun greiða atkvæði fyrir hönd félagsins á formannsfundi þann 28. Feb. 2018.

5. Athugun á kjörum og ráðningasamningum hjá fyrirtækjum / samstæðum í ferðaþjónustu. Kynning á stöðu mála og hver næstu skref eru. Kjaranefnd er að skoða þetta mál sérstaklega með ASÍ og vinnustaðaeftirliti.

6. Kynferðisleg áreitni á vinnustað. Farið yfir stöðu mála í máli sem búið er að vera í vinnslu síðan í september 2017. Fundað hefur verið með fyrirtækinu sem um ræðir (þar sem meintur gerandi hefur starfað hjá) Rætt var um hverjar niðurstöður þess fundar voru og hver næstu skref félagsins eru í þessu málið. Félagið mun senda fundargerð til fyrirtækisins og reyna að ýta við frekari vinnubrögðum.

7. Indriði segir frá fundi með samgönguráðherra 21. Feb sl. Rætt var um öryggisatriði leiðsögumanna og hópa á ferð um landið. Skilgreina þurfi rútuna sem vinnustað leiðsögumannsins og þarf aðbúnaður leiðsögumannsins (sæti og fl.) að lúta ákveðnum stöðlum.

8. Óskað er eftir umsögn hjá félaginu um frumvarp til laga um þingfarakaup alþingismanna og þingfarakostnað. Félagið sér ekki ástæðu til þess að taka afstöðu til þessa frumvarps.

9. Lögfræðiráðgjöf og milliganga lögfræðinga í málum félagsins og félagsmanna þess.
Rætt er vinnufyrirkomulag í innheimtu og lögfræðimálum, stofnun til samninga við lögfræðinga til samstarfs við félagið.

Fundir slitið 12:30
Næstu stjórnarfundur ákveðinn þann 2. 3.2018 kl 11:00