Merki Félags leiðsögumanna

skjöldurinn Merki (logo) félagsins, í hvaða mynd sem er, er eign þess. Einungis félagar með fagdeildaraðild hafa heimild til að bera það. Hvorki er leyfilegt að endurrita félagsmerkið til annarra nota, né sauma það í fatnað eða höfuðföt, án skriflegs leyfis stjórnarinnar. Fyrirtæki sem eingöngu eru með fullgilda, fagmenntaða leiðsögumenn, með staðfesta fagfélagsaðild í FL, í störfum sem snúa að leiðsögn geta sótt um leyfi stjórnar til að hafa félagsmerki FL í kynningargögnum sínum svo sem prentgripum (prentgögnum) og vefsíðum í kynningu á viðkomandi nafngreindum leiðsögumanni enda sé það gert skv. reglum um notkun merkisins.